Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

FBA har ett regeringsuppdrag att verka för internationalisering i svensk skola. Uppdraget fullgörs genom fortbildning av skolpersonal; kurser, seminarier, konferenser och publikationer. FBA arbetar också med FoU-projekt och expertuppdrag inom området.

I regeringsuppdraget ingår även att kompetensutveckla modersmålslärare. Under senare år har fokus alltmer riktats mot nyanlända barns skolgång. Dessa barn har ofta en annorlunda skolbakgrund, språkliga hinder och bär dessutom på en traumatisk historia.

Seminar on Educational Success and Inclusion

Sweden held a project seminar on 8 March 2016 on promoting educational success and preventing early school leaving for newly arrived students in the Swedish schools. Researchers and practitioners had the opportunity to learn and to discuss good practices in this field.