Nätverk

Att uppmärksamma frågorna kring ofullständiga studier, skolavhopp och ungdomsarbetslöshet är viktigt inte bara inom utbildningsväsendet. Att få elever att slutföra sin skolutbildning måste vara en prioriterad fråga för flera andra samhällsinstitutioner. I nätverk mellan olika aktörer vill vi inom projektet Education for Equity skapa samarbeten kring modeller för att ge fler elever möjlighet till skolframgång.

Alla partnerorganisationer inom projektet har kunskap och erfarenhet av arbete med social, språklig och kulturell integration för att förbättra skolresultaten. Ytterligare kompetens är dock önskvärd. Är du eller din organisation intresserad av att ingå i vårt projektnätverk? Kontakta Marita Gareis, 018-471 7963, marita.gareis@fba.uu.se eller Annika Nittmar, 018-471 7969, annika.nittmar@fba.uu.se för mer information.

Projektets digitala plattform