Projekt

Projektets fokusområden är följande:

  • Inkludering
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Modersmålsundervisning
  • Studiehandledning
  • Kartläggning av nyanlända elever
  • Motivation
  • Hälsa i relation till lärande
  • Sociala koder