Seminar on newly arrived children's health, learning and school

Nyanlända elevers hälsa, lärande och skola - VAD VET VI, OCH VAD KAN VI GÖRA? 

Tid: Torsdag 9 mars 2017, 14.15 – 16.00

Plats: Blåsenhus, sal 12:228

Inledningar av: 

  • Karin Fängström, doktorand, leg.psykolog, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet 
  • Karin Sehlin, skolkurator, LYSA-enheten, Uppsala kommun 
  • Carina Hesse Bohlin, enhetschef, och Pia Österman, hälsopedagog, Hälsoäventyret i Uppsala 

Om de medverkande: 

Karin Fängström är legitimerad psykolog inom Mödra- och barnhälsovården samt doktorand inom CHAP, Child Health and Parenting Research Group. Karin arbetar med metoder för att lyfta fram de yngre barnens perspektiv och upplevelser av exempelvis insatser inom vården. Hon är också involverad i ett pågående projekt för ensamkommande ungdomar som har symptom på posttraumatisk stress, där de erbjuds gruppinsatsen Teaching Recovery Techniques (TrT). 

Carina Hesse Bohlin och Pia Österman är hälsopedagoger på Hälsoäventyret i Uppsala. I olika hälsoteman om kropp, sömn & stress, ANDT, kärlek, relationer och sexualitet möter de ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar i en spännande miljö för att ge kunskap kring hälsa. 

Karin Sehlin är skolkurator för nyanlända elever i åldrarna 6-16 år på LYSA-enheten i Uppsala (grundskola för nyanlända elever). Hon arbetar för att alla ska ges möjlighet att uttrycka sig på sätt som passar dem, t.ex. genom lek och skapande verksamhet. Karin har bakgrund som specialpedagog samt barnrättsaktivist med fokus på alla barns rätt till god utveckling. 

Moderator: FD Hans Nytell, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet. 

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Begränsat antal platser. Obligatorisk föranmälan görs här senast 6/3. 

För mer information kontakta: Hans Nytell, 070 167 90 99